bạn đã biêt cách chăm sóc cho da nhờn

Tags:
Chia sẻ:
Chia sẻ

Comments[ 3 ]


PhamThanh334 nói...

da mình nhờn qua, làm sao chăm sóc đây????????????????

Vịt donan nói...

Da mình khô thì phải làm sao nhỉ

Balive nói...

nhiều hôm sáng ngủ dậy thấy mặt bóng loáng, trông kinh thật, phải ra rửa mặt ngay, da nhờn bất tiện lắm