CAC LOAI MUN TRUNG CA THUONG GAP

Tags:
Chia sẻ:
Chia sẻ

Comments[ 2 ]


hoahoney nói...

Mấy mụn này chăc chỉ da ai thuộc da dầu thì mới có thôi nhỉ,

alan39 nói...

Toàn thấy nói về đặc điểm của từng loại mụn chứ đâu có đề cập đến cách chữa đâu chị ơi